PROPOZICE K ZÁVODU

1. MISTROVSTVÍ SVĚTA DOG PULLER

7. 10. 2018 RC Tatra Smíchov

Místo konání 1. Mistrovství světa Dog Puller:
Rugby Club Tatra Smíchov
, Podbělohorská / Smrčinská ul., Praha 5

Datum: 7. 10. 2018

Rozhodčí:
Vedoucí týmu rozhodčích: Varvara Pertenko, prezident of International Dog Puller Federation
Serg Shkot (Ukrajina)
Kushnirenko Valentina (Ukrajina)
Kushnirenko Serhii  (Ukrajina)
Helena Hejzlarová (Česká republika)
Keisuke Yoshida (Japonsko)
Ivana Paštová (Česká republika)
Andrea Adlafová Huclová (Česká republika)
Gyongyi Panczél (Portugalsko)

Program akce pro závodníky

08:00 - 09:30Veterinární přejímka psů závodníků 

09:30 - 10:00Společné focení účastníků 

10:00 - 10:30 Uvítací ceremoniál, představení partnerů / sponzorů

10:30              Zahájení závodu

Puller Running

  • Puller Running Mini - psi do 45cm v kohoutku
  • Puller Running Maxi - psi nad 45cm v kohoutku
  • Puller Running Bull - bull plemena a jejich kříženci bez rozdílu výšky v kohoutku
  • Puller Running High Drive - border kólie, australský ovčák, belgický ovčák, kelpie a jejich kříženci bez rozdílu výšky v kohoutku

Puller Jumping

  • Puller Jumping Mini - psi do 45cm v kohoutku
  • Puller Jumping Maxi - psi nad 45cm v kohoutku
  • Puller Jumping Bull - bull plemena a jejich kříženci bez rozdílu výšky v kohoutku
  • Puller Jumping High Drive - border kólie, australský ovčák, belgický ovčák, kelpie a jejich kříženci bez rozdílu výšky v kohoutku

Startovní listina s pořadím a časy jednotlivých soutěžních kategorií bude vypsána před konáním závodu.
Vypsané kategorie mohou být v závislosti na počtu přihlášených psů upraveny. 

13:00 - 13:40 Přestávka na oběd - hřiště 1

13:40 - 14:20 Přestávka na oběd - hřiště 2

14:20 - 15:00 Přestávka na oběd - hřiště 3

16:00             Předpokládaný konec závodu

16:00 - 16:30 Funny MICRO MASTER soutěž, vyhlášení tomboly

16:30 - 17:00 Vyhlášení výsledků MS 

17:00 - 17:30 Poděkování partnerů / sponzorům, ukončení akce

17:30 - 18:00 Opuštění areálu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu. 

Uzávěrka registrace závodníků na MS: 9. 9. 2018

Uzávěrka plateb za účast na MS:
1. uzávěrka - 25 € / 640 CZK - 15. 8. 2018
2. uzávěrka - 35 € / 900 CZK - 31. 8. 2018
3. uzávěrka - 45 € / 1.150 CZK - 15. 9. 2018
Uzávěrka plateb pro ČR - jednotná cena 35 € / 900 CZK

Soutěžní kategorie:
Mini - psi do 45 cm v kohoutku
Maxi - psi nad 45 cm v kohoutku
Bull - bull plemena a jejich kříženci
High drive - border kolie, australský ovčák, belgický ovčák, kelpie a jejich kříženci
Vypsané kategorie mohou být v závislosti na počtu přihlášených psů upraveny.

Kapacita:
Celkový maximální počet účastníků: 120
Maximální počet reprezentantů zahraničních účastníků: 15 pro každou zemi
ČR - doplnění do maximálního počtu účastníků dle nominací 

Storno přihlášek:
Cena za zaplacenou přihlášku je nevratná, ale je možné za sebe poslat náhradníka.

Veterinární podmínky pro závodníky:
Pes musím být klinicky zdravý a doprovázen očkovacím průkazem, který bude při veterinární přejímce zkontrolován. Psi musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině. Psi bez veterinární přejímky nebudou na akci vpuštěni. Háravé feny budou mít zvláštní podmínky pro pohyb v areálu a účast na závodu.

Prosíme o dodržování hygieny jak na hřišti, tak v celém místě konání MS. Sáčky na psí exkrementy budou na místě zajištěny. Všichni psi, kteří nebudou pracovat (závodit), budou buď na vodítku nebo v kennelkách či klecích. Volný pohyb psů je přísně zakázán!

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Přihlášením na akci se účastník zavazuje, že bude dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu a zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. S ohledem na zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů se k účasti na akci nemohou přihlásit psi s kupírovanýma ušima. Pořadatel respektuje stanovisko Ústřední komise na ochranu zvířat a nepovoluje účast psů s kupírovanýma ušima ani v případě, že se jedná o psy dovezené ze zemí, kde je kupírování povoleno. Pořadatel respektuje stanovisko Ústřední komise na ochranu zvířat a nepovoluje účast psů s kupírovanýma ušima ani v případě, že uši byly psovi kupírovány ze zdravotních důvodů.

Na akci bude pořízována fotodokumentace a videodokumentace. Účastí na akci souhlasíte s pořizováním foto a videozáznamu a jeho následným využitím pro prezentaci sportu Dog Puller nebo k prezentaci této akce.